ZMAIL-5

Let op!! – datum reünie 2020: 18 = 4

Op 18 april 2020 begint de meivakantie! Daarom wijken we met de reünie uit naar zaterdag 4 april 2020. Tot voor kort duurde de meivakantie slechts één week, maar vanaf dit schooljaar is een week van de zomervakantie bij de meivakantie gevoegd.

Als u de datum al in uw agenda had vastgelegd, wilt u hem dan twee weken vervroegen. En noteer anders 4 april 2020 als dé datum voor de reünie.

Als u bij wilt dragen aan de organisatie van de reünie, dan horen we graag van u via onderstaand mailadres!

Foto’s

We kregen leuke reacties op ons verzoek uw foto’s met ons te delen. Wij gingen op bezoek bij Jennie Huizenga (eindexamen 1952), die ons inzage gaf in haar fotoalbum. Hieronder een fraaie foto uit haar schooltijd, genomen in 1947.

HBS-A 1947

Bestuurszaken

Tot slot informeren we u dat zich binnen het bestuur van de Stichting enkele wijzigingen hebben voorgedaan. De voorzitter en secretaris hebben beiden aan het einde van hun eerste zittingstermijn besloten het bestuurslidmaatschap neer te leggen. Nadia van den Berg heeft het voorzitterschap overgenomen van Han Gesink en Bram Derksen nam het secretariaat over van Rob Engelsman. Willy den Boeft, een van de oprichters van de stichting, treedt af als penningmeester. Zij blijft als adviseur aan de stichting verbonden. Peter van Strijen is als nieuwe penningmeester tot het bestuur toegetreden. Joyce Jackl treedt af als liaison met de “Z”.