Oud-leerlingen Zandvliet

Welkom op de site van de Stichting Oud-Leerlingen Zandvliet. De stichting heeft tot doel het aanhouden en versterken van de band tussen oud-leerlingen onderling en tussen hen en Zandvliet.

Een belangrijk aspect van de reünie is het weerzien van oud-schoolgenoten. Om zoveel mogelijk oud-Zandvlieters te kunnen bereiken zijn wij blijvend op zoek naar hun (mail)adresgegevens.

Als we in het bezit zijn van uw mailadres sturen wij u periodiek een Z-mail waarin we u informeren over activiteiten rondom oud-leerlingen. Mocht u de Z-mail nog niet ontvangen, dan kunt u uw mailadres doorgeven aan

We zijn als stichting ook actief op Facebook. Hier kunt u mogelijk ook uw oud-schoolgenoten terugvinden.

Ontstaan

In 2003 werd de stichting opgericht door oud-leerlingen Herman Verburg en Willy den Boeft. De afgelopen jaren zijn er verschillende zaken bereikt. Zo zijn er verschillende reünies georganiseerd en is er hard gewerkt aan het op orde krijgen van een archief met onder andere leerlingkaarten en verslagen van vergaderingen. Het archief is door het Haags Gemeente Archief in bewaring genomen. Het blijft eigendom van de stichting, maar door de opslag in het Gemeente Archief is het voor onderzoek beschikbaar voor iedereen en is de toekomst van dit materiaal gewaarborgd. Daarbij wordt eveneens voorzien in de wettelijke eisen ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens.

Band met de school

Tweemaal per jaar praten we bij met de rector. Het gaat dan bijvoorbeeld over de reünie, het betrekken van oud-docenten en oud-medewerkers bij de activiteiten van onze stichting en de mogelijkheden van een goede opslag van ons omvangrijke en waardevolle archief. Het is plezierig dat we als school en stichting hierin gezamenlijk kunnen optrekken.

Donateurs

De activiteiten van de stichting worden onder andere bekostigd uit donaties. Onze donateurs ontvangen het blad ‘de Z’ dat tweemaal per jaar uitkomt. Hierin vindt u onder andere anekdotes van oud-schoolgenoten.

Draagt u uw oude school een warm hart toe en wilt u de Z ontvangen? Wordt dan voor €11 per jaar donateur mail naar

Tot slot

Mocht u een bijdrage willen leveren aan de stichting, door bij te dragen aan de reünie, in de redactie van de Z plaats te nemen of anderszins, dan horen we graag van u! Stuur een mail naar