Contact

Stichting oud-leerlingen Zandvliet
KvK-nummer: 27260125
Postadres:
Bezuidenhoutseweg 40, 2594AW ‘s-Gravenhage

Donateuradministratie
Peter van Strijen
Berlageplan 17
2728 EC Zoetermeer
Tel: 079 3414430
ING-bankrekening IBAN nr: NL15 INGB 0009 679089 t.n.v. Stichting oud-leerlingen Zandvliet Den Haag
Minimumdonatie € 11 per jaar tot wederopzegging te betalen vóór 1 juni van een jaar op bovenstaand rekeningnummer.

Stuur een Mail