Zmail-3

Z mail nr. 3, dec. 2018

Beste oud-Zandvlieter

Leg de datum vast:
De volgende reünie zal plaats vinden op zaterdag 18 april 2020 in ‘onze’ school aan de Bezuidenhoutseweg 40. In de komende Zmails krijgt u nadere informatie over het programma en het aanvangstijdstip.

Vriendschappen
Voor de volgende Z, die in het voorjaar van 2019 zal verschijnen, is het thema ‘Vriendschappen’. Het gaat dan om vriendschappen die zijn ontstaan op Zandvliet en nog altijd bestaan. Vrienden voor het leven!
Bent u ook bevriend met een of meer mede-leerlingen uit uw middelbare schooltijd en vindt u het leuk om daarover te vertellen in de volgende Z? Laat het ons weten via een mail aan U kunt er zelf een verhaal(tje) over schrijven, liefst met oude en recente foto’s, maar wij komen u ook met plezier interviewen als u dat liever wilt.

Generaties
In een daarop volgend nummer willen we aandacht schenken aan families, die verschillende generaties oud-leerlingen hebben geleverd. Vader en/of moeder en zoon of dochter; maar ook opa of oma en kleinkind is een denkbare relatie tussen oud-leerlingen. Graag roepen we deze families op om mee te werken aan dit volgend thema. U kunt zich melden bij

Privacy
Wij willen natuurlijk voldoen aan de nieuwe privacyregels. Ons bestuur is bezig daarvoor een reglement op te stellen. Het belangrijkste voor u is dat we uw gegevens nooit aan derden zullen verstrekken en uitsluitend gebruiken voor eigen toepassingen zoals het toezenden van deze nieuwsbrief en uitnodigingen voor een reünie. Mocht u daar nog vragen over hebben of suggesties willen doen, meld het aan . Bij voorbaat hartelijk dank!

Als u deze nieuwsbrief in de toekomst niet meer wilt ontvangen kunt u dat kenbaar maken in een mailtje aan:

Han Gesink
Voorzitter

Download Zmail no 3